Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Zrozumienie konstelacji rodzinnych – Praca z Genogramem Cz. 1


Fundacja planuje cykl szkoleń dotyczących genogramu, które obejmować będą swoją tematyką:

  1. superwizja genogramów przygotowanych przez uczestników,
  2. analizę i interpretację genogramów w kontekście konkretnej psychopatologii pacjenta, czy rodziny,
  3. trauma w systemie rodzinnym – interpretacje genogramu.

Program

Celem szkolenia będzie teoretyczne i praktyczne wprowadzenie uczestników do pracy z genogramem – graficznym zapisem struktury rodziny i relacji w niej panujących.

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • poznają historię powstania genogramu,
  • zapoznają się z graficzną strukturą genogramu,
  • nabędą umiejętność tworzenia genogramu za pomocą programu GenoPro,
  • poznają obszary praktycznego wykorzystania genogramu,
  • poprzez analizę i interpretację przykładowych genogramów uczestnicy będą mieli możliwość zastosowania nabytych umiejętności.

Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma do użytku własnego program GenoPro o wartości 42EUR którego właścicielem jest Fundacja.


Prowadzące

mgr Anna Posyłekpsycholog, psychoterapeutka (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jako psychoterapeuta. Prowadzi praktykę prywatną oraz współpracuje z poradniami psychologicznymi, poradniami zdrowia psychicznego i hospicjum domowym. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i terapię par, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki utrat. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
mgr Izabela Wielochspecjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe, prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną, a także grupy edukacyjno-rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuje w nurcie terapii psychodynamicznej i systemowej, bierze udział w stałej superwizji indywidualnej i grupowej.


Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do: psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pielęgniarek, lekarzy i studentów ww. kierunków. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.


Termin

19.06.2021r.
Łącznie 8 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00–16:15 (sobota) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

  • 350 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 31.05.2021 roku,
  • 390 zł. – pełna cena.

Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma do użytku własnego program GenoPro o wartości 42EUR którego właścicielem jest Fundacja.


Zgłoszenia

Zrozumienie konstelacji rodzinnych

390,00 

19.06.2021
Łącznie 8 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

6 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 16 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15.05.2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00