Na rok szkolny 2019/20 przygotowaliśmy następujące propozycje dla Nauczycieli/ Rad Pedagogicznych różnego rodzaju szkół.
Dla Nauczycieli Proponujemy Zajęcia Warsztatowe z zakresu kompetencji miękkich/kluczowych, zasobów osobistych (przykładowe tematyki, które realizujemy):


Rozwój w uczniach niezbędnych umiejętności społecznych, kompetencji miękkich do działania w grupie.
Zasoby osobiste uczniów, w tym poczucie własnej wartości i skuteczności, jako możliwość radzenia sobie z różnymi sytuacjami subiektywnie trudnymi.
Kompetencje kluczowe, jako możliwość rozwoju własnego ,,Ja” u uczniów.
Każdy z nas jest osobą inteligentną – podnosimy u uczniów poczucie własnej wartości.
Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów, jako zajęcia relaksacyjne.
Jak to jest, że im się nie chce, choć deklarują, że dane zadanie wykonają.
O procesach grupowych w sposób praktyczny.
Wolność współczesnego człowieka- jak kształtować w uczniach ich prawa i ich obowiązki.
Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów- każdy uczeń jest osobą kreatywną.
Efektywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, w tym hejt w sieci.


Kontakt w sprawie Warsztatów

Sekretariat Fundacji – Rozliczenia, dokumentacja
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Koordynator: Magdalena Jęczmień
Telefon:  888 610 990, e-mail: magdalena.jeczmien@vissalutis.pl