Na rok szkolny 2019/20 przygotowaliśmy takie poniższe propozycje warsztatowe dla Nauczycieli/ Rad pedagogicznych z różnego rodzaju szkół


Mózg – stres – radzenie sobie ze stresem.
Stres w okresie dojrzewania, a złość i agresja.
Procesy grupowe i współpraca w grupie, jako możliwość niwelowania sytuacji trudnych.
Poczucie koherencji (zaradności, zrozumiałości, sensowności) jako możliwość zmiany własnej sytuacji.
Rozróżnianie swoich emocji oraz empatia jako wsparcie znajdowania się w trudnej sytuacji.
Pomnażanie korzystnych zasobów osobistych i niwelowanie czynników niekorzystnych.
Wykorzystanie procesów poznawczych w sytuacjach trudnych.


Kontakt w sprawie Warsztatów

Sekretariat Fundacji – Rozliczenia, dokumentacja
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Koordynator: Magdalena Jęczmień
Telefon:  888 610 990, e-mail: magdalena.jeczmien@vissalutis.