Na rok szkolny 2019/20 przygotowaliśmy następujące propozycje dla Nauczycieli/ Rad Pedagogicznych różnego rodzaju szkół.

Dla Nauczycieli Proponujemy Zajęcia Warsztatowe z zakresu  procesów poznawczych:


Efektywność procesu nauki, a wykorzystanie procesów poznawczych.
Procesy uczenia się, a aktywność naszego mózgu.
Rodzaje zachowań uczniów w klasie, jako wyznaczniki, sprzyjające nauce.
Jak trudności w zachowaniu uczniów wykorzystać dla efektywności procesu dydaktycznego.


Kontakt w sprawie Warsztatów

Sekretariat Fundacji – Rozliczenia, dokumentacja
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Koordynator: Magdalena Jęczmień
Telefon:  888 610 990, e-mail: magdalena.jeczmien@vissalutis.pl