Na skuteczność profilaktyki wpływa nastawienie i zaangażowanie w nią osób dorosłych, czyli rodziców i nauczycieli. Dlatego tak ważna jest współpraca rodziców z nauczycielami w tym zakresie.  Nauczyciele np. swoją empatią i uwagą dostrzegają trudności uczniów, co daje uczniom możliwość bardziej efektywnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.  Jedność i czytelność ustaleń  w domu rodzinnym i w szkole daje młodemu człowiekowi znajomość zasad, które wykorzystuje podczas kształtowania systemu własnych wartości.  Zapraszanie rodziców przez nauczycieli i nauczycieli przez rodziców do udziału w dialogu z uczniem, to z kolei możliwość dla ucznia ustalania wraz z nim zasad, które będą obowiązywały w środowiskach jego życia.

W dzisiejszych czasach wśród młodzieży nie występuje tylko zjawisko nadużywania/ uzależnienia od substancji typu alkohol, narkotyki, papierosy. Różnorodność substancji jest teraz bardziej nieprzewidywalna. Występują uzależnienia behawioralne, które związane są z powtarzającym się wykonywaniem danej czynności/ danych czynności, aby osiągnąć satysfakcjonujące młodego człowieka poczucie zadowolenia. Jednocześnie należy pamiętać, iż wykonywanie w sposób powtarzalny przez ucznia danej czynności nie musi wcale świadczyć o uzależnieniu behawioralnym, a np. być związane z zachowaniem kompulsywnym, gdyż jeden zaobserwowany symptom zachowania nie diagnozuje uzależnienia, a w celu stwierdzenia innych zachowań potrzebna jest współpraca nauczyciela.


Kontakt w sprawie Warsztatów

Sekretariat Fundacji – Rozliczenia, dokumentacja
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Koordynator: Patrycja Król
e-mail: profilaktyka@vissalutis.pl