Vis Salutis – „siła zdrowia”

Nazwa naszej fundacji to jednocześnie motto, które nam przyświeca. Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis powstała w 2015 roku. Uważamy, że jedną z największych wartości danych człowiekowi jest jego zdrowie. Dlatego też zdrowie, zarówno psychiczne, jak i somatyczne jest dla nas i naszej działalności priorytetem. Fundację powołał zespół profesjonalistów z różnych dziedzin w zakresie ochrony zdrowia. Naszym celem jest organizacja infrastruktury leczniczej, prowadzenie badań w zakresie zapotrzebowania społecznego na usługi medyczne, prowadzenie szkoleń oraz profilaktyka.

Fundacja stawia na profesjonalizm oraz dobro społeczne.

Co nas wyróżnia:

Dnia 29 października 2015 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała akredytację dla „Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis”. Studium Psychoterapii Uzależnień jest pierwszym etapem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia. Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień.

Organizujemy liczne konferencje przykład:

Dnia 27 stycznia 2016 roku odbyła się konferencja w Auli im Palucha w Szpitalu Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poświęcona uzależnieniom zorganizowana przez Fundację Vis Salutis. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy oraz przedstawiciele Sądu Okręgowego. Na spotkanie przybyło ok. 400 osób, AGENDA

Dnia 7 września 2016 r. odbyła się konferencja w Sądzie Okręgowym w Łodzi – „Konsekwencje prawno–społeczne uzależnień” organizowana przez Fundację Vis Salutis. Wśród słuchaczy byli m.in. sędziowie, policjanci, strażnicy miejscy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, organów samorządowych i służby więziennej. REFERENCJE

Jesteśmy grupą specjalistów aktywnych zawodowo. Pragniemy nasze doświadczenia, praktykę i wiedzę wykorzystać do pracy i działań prewencyjnych oraz minimalizacji szkód społecznych.

Współpracujemy z kilkudziesięcioma trenerami z całej Polski, dlatego z naszą ofertą docieramy w każde miejsce.

Od września 2019 grupa specjalistów z fundacji (psychologów, pedagogów, terapeutów, trenerów), w oparciu także o autorskie scenariusze będzie miała przyjemność prowadzić warsztaty dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli w  szkołach.

Od stycznia 2020 roku Fundacja prowadzi III edycję warsztatów dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli która jest współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Propozycja prowadzenia szkoleń i warsztatów powstała z uwagi na doświadczenie  prowadzących w pracy w przedszkolach i  szkołach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, obserwacje społeczne oraz cały czas rozszerzaną i  uaktualnianą wiedzę merytoryczną.

Nasze zajęcia są niesztampowe, gdyż opierają się m.in. o autorskie gry rozwijające kompetencje społeczne, umiejętności, czy procesy poznawcze. Wszystkie warsztaty przygotowane zostały w odniesieniu do poszczególnych etapów rozwoju dziecka. Dodatkowo scenariusze zajęć i pomoce dydaktycze tworzymy w oparciu o aktualne badania naukowe.

Istnieje możliwość bezpłatnego przygotowania scenariusza warsztatu, zgodnego z  aktualnym zapotrzebowaniem oraz z zamówioną tematyką w  zakresie: kompetencji miękkich, umiejętności życiowych, zasobów osobistych, emocji, agresji, stresu, procesów poznawczych, pornografii, prawidłowego przebiegu lekcji.

Do współpracy zapraszamy jednostki publiczne oraz prywatne, praktycznie z całej Polski.

__________________________

Kontakt w sprawie Warsztatów

Sekretariat Fundacji – Rozliczenia, dokumentacja
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Koordynator: Magdalena Jęczmień
Telefon:  888 610 990, e-mail: magdalena.jeczmien@vissalutis.pl