ZASADY PŁATNOŚCI ZA SZKOŁĘ PSYCHOTERAPII

Poniższe kwoty obejmują wszystkie opłaty za szkolenie, które zawiera ilość godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego (trening własny, superwizja indywidualna i grupowa), stanowiącą minimum (z wyłączeniem stażu klinicznego) wymagane do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który uprawnia do ubiegania się o zawarcie kontraktu z NFZ.


Żadnych dodatkowych opłat ani ukrytych kosztów !!!!!!

I rok – 7800 zł. / płatne jednorazowo z góry przed rozpoczęciem szkolenia – termin podany w umowie lub w 10 ratach zgodnych
z harmonogramem zawartym w umowie,

II rok – 7700 zł. / płatne jednorazowo z góry przed rozpoczęciem szkolenia – termin podany w umowie lub w 10 ratach zgodnych
z harmonogramem zawartym w umowie,

III rok – 7600 zł. / płatne jednorazowo z góry przed rozpoczęciem szkolenia – termin podany w umowie lub w 10 ratach zgodnych
z harmonogramem zawartym w umowie,

IV rok – 7600 zł. / płatne jednorazowo z góry przed rozpoczęciem szkolenia – termin podany w umowie lub w 10 ratach zgodnych
z harmonogramem zawartym w umowie,

V rok – 7600 zł. / płatne jednorazowo z góry przed rozpoczęciem szkolenia – termin podany w umowie lub w 10 ratach zgodnych
z harmonogramem zawartym w umowie,

Rozmowa kwalifikacyjna – 150 zł.

Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe – 2750 zł.

* Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego

Wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe:

Fundacja Vis Salutis
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460

__________________________

Kontakt w sprawie Szkoły Psychoterapii Vis Salutis

Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne kursu
mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne kursu
tel. 888-990-980 mail: fundacja@vissalutis.pl