Barbara Drzewiecka

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień