PROFIL ZAWODOWY


Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, sądowy kurator społeczny, promotor zdrowia. Od 2003r. jest absolwentką Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku pedagogika ze specjalizacją resocjalizacja. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyłam współpracując z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Szpitalami Psychiatrycznymi, Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapii, Ośrodkami Adopcyjnymi. Potrafię rozmawiać z dziećmi i młodzieżą z różnych środowisk, również z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym. (profilaktyka uzależnień). Obecnie pracuje w Ośrodku Lecznictwa Odwykowego w Łodzi. Zajmuję się prowadzeniem terapii uzależnień w tym od alkoholu, środków psychoaktywnych oraz hazardu, a także (współuzależnień) w różnych formach – poprzez wstępny kontakt z pacjentem, terapię indywidualną i grupową oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych.


Rezerwuj wizytę i zapłać

Klikając “Kontynuuj” oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Poradni oraz z Polityką Prywatności i akceptuję treść obu dokumentów.