PROFIL ZAWODOWY


Ukończyłem studia magisterskie na kierunku Pedagogika spec. Resocjalizacja w Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień akredytowanym przez Krajowe Biuro ds. Narkomani. Pracuję pod superwizją certyfikowanego superwizora. Jestem w trakcie kursu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Vis Salutis. Kurs jest akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkiem. Posiadam dodatkowe kwalifikacje w psychoterapii uzależnień z Dialogu Motywującego organizowane przez Akademie Myśli i Emocji w Warszawie. Staż kliniczny odbyłem w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu. Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Sieradzu oraz Ośrodku Rehabilitacji – Readaptacji „ARKA” w Męckiej Woli z osobami uzależnionymi od narkotyków, alkoholu, nikotyny, hazardu oraz z osobami DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i Współuzależnionymi. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Współtworzył, organizował i prowadził warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracował w programie redukcji szkód jako STREETWOKER przy świetlicy Profilaktyczno – środowiskowej oraz jako terapeuta uzależnień w ośrodku Stowarzyszenia MONAR w Łodzi.