dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak

psycholog, psychoterapeuta krótkoterminowy w podejściu BSFT