PROFIL ZAWODOWY


Pedagog, specjalizacja – resocjalizacja, promotor zdrowia, kurator społeczny, absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyłam, m.in pracując w Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Sądzie Rodzinnym oraz współpracując z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Szpitalami Psychiatrycznymi, Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapii, Ośrodkami Adopcyjnymi. Potrafię rozmawiać z dziećmi i młodzieżą z różnych środowisk, również z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym, a także z ich bliskimi: rodzicami, czy opiekunami. W swojej praktyce zawodowej prowadzę konsultacje dla rodziców i ich dzieci w zakresie bieżących trudności wychowawczych, rozwojowych i szkolnych. Udzielam porad oraz prowadzę terapię pedagogiczną dostosowaną do bieżących deficytów rozwojowych oraz potrzeb.


Rezerwuj wizytę i zapłać

Klikając „Kontynuuj” oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Poradni oraz z Polityką Prywatności i akceptuję treść obu dokumentów.