Profilaktyka uzależnień jest świadomym i zaplanowanym działaniem, mającym na celu zapobieganie różnorakim problemom/ sytuacjom problemowym, zanim one występują.

Dlatego tak kluczowe, podczas działań profilaktycznych, jest redukowanie i eliminowanie czynników ryzyka, np. poprzez korygowanie świadomości młodych osób na temat skutków działania substancji i niebezpieczeństw wykonywania danych czynności oraz wykorzystywanie czynników chroniących, jak np.  kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych.

Na przestrzeni lat, w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień nastąpiła zmiana podejścia.  W dzisiejszych czasach profilaktyka uzależnień, to nie tyle koncentracja na uzależnieniu pojmowanym, jako używanie substancji psychoaktywnych, ale skupianie się na trudnych sytuacjach dla młodych osób, które spowodowały sięgnięcie przez nie po daną substancję, koncentrowanie się na wykonywaniu danej czynności.

Do współpracy zapraszamy jednostki publiczne oraz prywatne. Jesteśmy otwarci na realizację tematów spoza oferty.


Kontakt w sprawie Warsztatów

Sekretariat Fundacji – Rozliczenia, dokumentacja
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Koordynator: Patrycja Król
e-mail: profilaktyka@vissalutis.pl