Jesteśmy fundacją piszącą wnioski o dofinansowywanie projektów i realizującą projekty oraz biorącą udział w projektach.

W swoich działaniach zwracamy uwagę na aktualnie występujące trudności w społeczeństwie,   inicjując i wspierając rozwiązania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej. Dlatego realizujemy działania w projektach dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a nawet osób starszych.

Np. naszym największym, całościowo realizowanym przez nas projektem jest projekt profilaktyczny, związany z uzależnianiami behawioralnymi, skoncentrowanymi na uzależnieniu od korzystania z telefonu, gier komputerowych itd…, adresowany dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a od stycznia 2020 roku także dla ich rodziców i nauczycieli. Celem tego projektu jest zapobieganie e-uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży przez dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń, związanych z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie umiejętności społecznych mogących obniżyć ryzyko wystąpienia szkodliwych sytuacji, zwiększenie zakresu oraz rozwój samoświadomości. W trakcie zajęć poruszone są m.in. zagadnienia, co jest uzależnieniem, zagrożeniami płynącymi z sieci, sposobami chroniącymi przed tymi zagrożeniami, zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, kiedy reagować oraz w jaki sposób, nieprawidłowym dysfunkcyjnym sposobem korzystania z komputera/ Internetu/ gier, z jakich form i miejsc wsparcia można skorzystać, a także jakie umiejętności warto rozwijać kształtując zdrowy styl życia bez uzależnień behawioralnych. Każdy uczestnik przygląda się własnym nawykom, swoich bliskich oraz osób z otoczenia, np. dzieci, uczniów, związanym z korzystaniem z sieci. Zajęcia prowadzone są przez pedagogów, psychologów lub/i specjalistów terapii uzależnień dosiadających doświadczenie z zakresu terapii uzależnień behawioralnych i prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia odbywają  się także z wykorzystaniem autorskich pomocy dydaktycznych, przygotowanych przez prowadzących.

Obecnie jako fundacja przygotowujemy się do pisania kolejnych wniosków i koordynacji oraz prowadzenia kolejnych projektów, tym razem przeznaczonych dla osób dorosłych.


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl