Na rok szkolny 2019/20 dla najmłodszych następujące propozycje.

Kompetencje  miękkie/kluczowe, zasoby osobiste, poprzez przykładowe warsztaty:


,,Trening umiejętności komunikacyjnych’’

Prawidłowa komunikacja pomaga np. w byciu zrozumianym przez innych. Na zajęciach najmłodsi będą mieli możliwość dowiedzieć się, co to w ogóle jest komunikacja, co to jest komunikacja werbalna, czy niewerbalna. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia będzie można przekonać się, jak komunikacja niewerbalna wpływa na proces komunikacji. Jak  informuje o  bardzo wielu kwestiach, jak np. o  stanach emocjonalnych, oczekiwaniach wobec rozmówcy, zamierzeniach, cechach temperamentu, a nawet samoocenie. Komunikaty te nadawane są i  odbierane najczęściej na poziomie nieświadomym, jednak mogą być również nadawane i  odbierane w sposób świadomy. Na zajęciach zostanie także położony nacisk na tworzenie efektywnych komunikatów, zgodnie z  odczuwanymi potrzebami.


,,Rozwój niezbędnych umiejętności społecznych, kompetencji miękkich do działania w  grupie’’

Każdy działa w jakiejś grupie, w której ma za zadnie odegrać jakieś role, prezentując samego siebie. Rozwinięte kompetencje miękkie, umiejętności społeczne wpływają na: poziom zdolności poznawczych (np. szybkość przetwarzania informacji), rozwój emocjonalny (np. umiejętność komunikowania o  swoich potrzebach), rozwój społeczny (np. poprzez umiejętność współpracy z daną grupą dochodzi do rozwoju społecznego i stanowi to przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu zbiorowym),rozwój moralny (np. rozwój moralny jest wynikiem uczenia się, a człowiek uczy się też poprzez kontakty społeczne), rozwój osobowości (np. poprzez przebywanie w różnych grupach, człowiek tworzy „ja” podmiotowe i system znaczeń osobistych), dlatego warto je rozwijać przez odpowiednie ćwiczenia, które na potrzeby warsztatów zostały specjalnie przygotowane.


,,Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów-zajęcia relaksacyjne’’

Podczas zajęć warsztatowych dzieci będą miały możliwość poznawać swoje zainteresowania i zdolności oraz poznawać techniki relaksacji w oparciu o rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności.


Kontakt w sprawie Warsztatów

Sekretariat Fundacji – Rozliczenia, dokumentacja
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Koordynator: Magdalena Jęczmień
Telefon:  888 610 990, e-mail: magdalena.jeczmien@vissalutis.pl