VII Edycja – Studium Terapii Uzależnień


Informujemy, że Fundacja Vis Salutis z siedziba w Łodzi złożyła wniosek o akredytację szkolenia zgodnego z ogłoszonym konkursem przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, który to konkurs będzie rozstrzygnięty 17 kwietnia 2020 roku.
Jeżeli Fundacja otrzyma akredytację to szkolenie ruszy jeszcze w maju 2020 roku.


Proces rekrutacji

Rekrutacja do Studium Terapii Uzależnień odbywa się w III etapach na podstawie weryfikacji ankiet zgłoszeniowych pod kątem spełniania warunków formalnych przez słuchacza. Osoby, które przejdą ten etap pozytywnie, zostaną poinformowane o tym fakcie droga mailową.


I Etap – Wysłanie zgłoszenia

Formularz z pliku pliku PDF proszę wypełnienie i wysłać na adres mailowy: fundacja@vissalutis.pl lub wypełnić  formularz online. Do poniższego formularza proszę podpiąć opłatę rekrutacyjną (gif,jpeg,png,jpg) w kwocie 300 zł. Wpłaty tytułem opłaty rekrutacyjnej dokonujemy na  rachunek bankowy fundacji: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460. Rozpatrywanie formularzy zgłoszeniowych odbywa się w terminach: 25.05.2018 – 14.12.2018. Kolejność zgłoszeń decyduje o przyjęciu na szkolenie w Studium Terapii Uzależnień.

Trwa wczytywanie

II Etap – podpisanie umowy

Osobą, których zgłoszenie przejdzie wstępną weryfikację zostanie wysłany drogą mailową regulamin Studium wraz z Umową na szkolenie w Studium Terapii Uzależnień. Słuchacz po otrzymaniu dokumentów zobowiązany jest je odesłać w ciągu 3 dni podpisane tj. umowę na szkolenie wraz z dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe droga mailową i tradycyjną.


III Etap – rozpoczęcie szkolenia

Rozpoczęcie zgrupowania, trening interpersonalny: 13.06.2018 – 16.06.2018, oraz trening intrapsychiczny: 05.07.2018 – 08.07.2018 które odbędą się w Ośrodku Konferencyjnym – Uroczysko Porszewice Sp. z o.o., Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice.


Kontakt w sprawie Studium Terapii Uzależnień


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne kursu
mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne kursu
telefon: 888-990-980 e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00