atestowane szkolenie przez PTP,
uprawnia do ubiegania o kontrakt NFZ…


I Etap

proszę wysyłać na adres mailowy: fundacja@vissalutis.pl z pliku PDF lub prosze wypełnić ankietę on-line.

Rozpatrywanie ankiet zgłoszeniowych odbywa się w terminach: 25.05.2019 – 07.03.2020 – kolejność zgłoszeń nie decyduje o przyjęciu na rozmowę kwalifikacyjną.


II Etap

Osoby, których zgłoszenie przejdzie wstępną weryfikację zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną która jest płatna w wysokości 150 zł. Numer konta: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie fundacji w Łodzi przy
ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3 w terminach:

05.10.2019
26.10.2019
09.11.2019
30.11.2019
11.01.2020
25.01.2020
01.02.2020
15.02.2020
29.02.2020
07.03.2020


III Etap

Podpisanie umowy na pięcioletni kurs, Szkołę Psychoterapii.


IV Etap

Rozpoczęcie zgrupowania dydaktyczno-treningowe: 21.03.2020 – 27.03.2020, które odbędzie się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach, Drzewociny 67, 95-081 Dłutów.

__________________________

Kontakt w sprawie Szkoły Psychoterapii Vis Salutis

Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne kursu
mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne kursu
tel. 888-990-980 mail: fundacja@vissalutis.pl