Na rok szkolny 2019/20 przygotowaliśmy następujące propozycje dla rodziców w różnych rodzajach szkół. Z zakresu kompetencji  miękkich/kluczowych (przykładowe tematyki):


Jak można wzbogacać zakres umiejętności komunikacyjnych u dziecka.
Jak rozwijać niezbędne umiejętności społeczne, kompetencje miękkie do działania w grupie.
Zasoby osobiste, w tym poczucie własnej wartości i skuteczności jako możliwość radzenia sobie przez dzieci z różnymi sytuacjami subiektywnie dla nich  trudnymi
Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności dzieci-zajęcia relaksacyjne.
Jak to jest, że nie chce mi się, choć chciałabym/chciałbym, aby chciało mi się- praktycznie o motywacji wewnętrznej i zewnętrznej.
O procesach grupowych w sposób praktyczny- jak to jest, iż dziecko może zachowywać się inaczej w domu i w szkole.
Wolność współczesnego człowieka- co jest moim prawem, obowiązkiem, a co już przekraczaniem granicy? Jak kształtować w dzieciach refleksyjność przed podjęciem działania.
Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów- rozwijanie kreatywności


Kontakt w sprawie Warsztatów

Sekretariat Fundacji – Rozliczenia, dokumentacja
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Koordynator: Magdalena Jęczmień
Telefon:  888 610 990, e-mail: magdalena.jeczmien@vissalutis.pl