Na rok szkolny 2019/20 przygotowaliśmy następujące propozycje warsztatów dla rodziców na temat sytuacji stresowych, w których mogą znaleźć się ich dzieci:


Mózg – stres – jak uczniowie mogą efektywnie radzić sobie ze stresem.
Mechanizmy uzależnienia a odczuwany stres
Wsparcie społeczne ( emocjonalne, instrumentalne, informacyjne, duchowe) jako możliwość zmiany własnej sytuacji.
Komunikacja werbalna i niewerbalna oraz komunikatywność jako wsparcie znajdowania się w sytuacji trudnej.
Rozróżnianie swoich emocji oraz empatia jako wsparcie znajdowania się w trudnej sytuacji.
Przykładowe zasoby osobiste (motywacja, asertywność) a radzenie sobie z sytuacjami subiektywnie trudnymi.
Poczucie koherencji (zaradności, zrozumiałości, sensowności) jako możliwość zmiany własnej sytuacji.
Poczucie własnej wartości i wsparcie społeczne, a satysfakcja z życia.
Pomnażanie korzystnych zasobów osobistych i niwelowanie czynników niekorzystnych.


Kontakt w sprawie Warsztatów

Sekretariat Fundacji – Rozliczenia, dokumentacja
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Koordynator: Magdalena Jęczmień
Telefon:  888 610 990, e-mail: magdalena.jeczmien@vissalutis.pl