Na skuteczność działań profilaktycznych dla dzieci wpływa nastawienie i zaangażowanie w nie osób dorosłych, czyli rodziców i nauczycieli. Dlatego tak ważne jest poparcie rodzic dla tego typu działań oraz dobre relacje dziecka z rodzicami. To postawa i poglądy prezentowane przez rodziców są dla dziecka wsparciem w radzeniu sobie przez nie z trudnymi dla niego sytuacjami. To uczeń we współpracy z rodzicami uczy się np. odpowiedzialności oraz rozwija świadomość negatywnych konsekwencji swoich działań. To rodzic dzięki swojej czujności np. zauważa zmiany zachowania dziecka, które informują, iż występuje dla dziecka trudna sytuacja.  Z kolei np. konsekwencja opiekunów w stosunku do dziecka także posiada działanie profilaktyczne, gdyż uczy młodego człowieka umiejętności przestrzegania zasad, co z kolei przekłada się na opóźnienie wieku sięgania po np. alkohol. Obowiązkiem rodziców nie jest posiadanie specjalistycznej wiedzy, ale reagowanie na zmiany postepowania dziecka, poszukiwanie odpowiedzi dlaczego wystąpiły dane zmiany u dziecka.


Kontakt w sprawie Warsztatów

Sekretariat Fundacji – Rozliczenia, dokumentacja
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Koordynator: Patrycja Król
e-mail: profilaktyka@vissalutis.pl