PROFIL ZAWODOWY


pedagog, socjoterapeutka, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta BG.