prof. dr hab. Jan Chodkiewicz

Profil zawodowy

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, doktor. hab. nauk społecznych w zakresie psychologii. Autor licznych prac z zakresu problematyki uzależnień, psychologii zdrowia oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami. Specjalizuje się w terapii osób uzależnionych od alkoholu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na czynnikach powiązanych z nawrotami do nałogu oraz zastosowaniem terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobami uzależnionymi. Wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU.