dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak

Profil zawodowy

Specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, certyfikowanym psychoterapeuta krótkoterminowy w podejściu BSFT. Od wielu lat jest nauczycielem akademickim na wyższych uczelniach, w ostatnich latach w Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis, gdzie przygotowuję do zawodu przyszłych psychoterapeutów uzależnień. Od 15 lat pracuje w zawodzie. Realizuje swoją pasję jaką jest pomoc ludziom. Prywatnie niepoprawna marzycielka, optymistka, fantastka, idealistka, utopistka i sentymentalistka wierząca w drugiego człowieka.