Profil zawodowy

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Krajowego Biura  ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS dla niemedycznych edukatorów z zakresu HIV/AIDS,  realizator Programu Adaptacji Społecznej w Łodzi. Pracuję z osobami uzależnionymi od leków, alkoholu i narkotyków, z osobami przeżywającymi kryzysy osobiste  oraz  współuzależnionymi. Były Dyrektor Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Sokolnikach. „Terapia jest dla mnie towarzyszeniem ludziom w dokonywaniu zmian służących poprawie jakości ich życia”.