PROFIL ZAWODOWY


Socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień, od 1993 roku pracujący z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Aktualnie – Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej – kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łodzi. W przeszłości – konsultant regionalny Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierownik Ośrodka Terapii Odwykowej, zastępca kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łodzi, Koordynator Medyczny Oddziału Terapii dla Uzależnionych Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Na przestrzeni lat pracy współpraca z: Regionalnym Centrum Polityki Zwrotnej w Łodzi, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi, Łódzką Izbą Pielęgniarek i Położnych, Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Akademią Medyczną, środowiskiem osób głuchych i niedosłyszących. Biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, edukator na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego.