PROFIL ZAWODOWY


Lekarz psychiatra, psychoterapeuta psychoanalityczny (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej), analityk grupowy IAGR “Rasztów”. Członek PTP, IAGR, PTPP, ISPHS, prezes Stowarzyszenia Łódzki Inkubator Psychoanalityczny, członek zarządu Stowarzyszenia Children’s International Summer Villages. Prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną w Łodzi.