Tomasz Kołodziejczyk

specjalista psychoterapii uzależnień, licencja trenera PTP