PROFIL ZAWODOWY


Pedagog, socjoterapeutka, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta BG, nauczyciel dyplomowany. Pracuje z dziećmi i rodzicami wykorzystując: socjoterapię, kinezjologię edukacyjną, elementy terapii krótkoterminowej i ustawienia systemowe B. Hellingera.