PROFIL ZAWODOWY


Pedagog, socjoterapeutka, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta BG.