Szkoła Psychoterapii

Co nas wyróżnia

 • W trakcie Szkoły Psychoterapii słuchacz odbywa terapię własną. Zmniejsza to całkowity koszt procedur wymaganych do egzaminu certyfikacyjnego.
 • W programie słuchacz realizuje łącznie i kompleksowo wybrane podejścia psychoterapeutyczne, uwzględniające różne nurty.
 • Słuchacz może odbyć superwizję indywidualną (50 godzin) u superwizora niebędącego dydaktykiem Szkoły Psychoterapii Vis Salutis. W takiej sytuacji Fundacja zwróci słuchaczowi koszty odbytej superwizji indywidualnej.
 • Uczymy w Łodzi, najlepiej położonym mieście w Polsce!

Dyplom

Szkoła Psychoterapii Vis Salutis posiada od 2018 roku atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Nasi słuchacze po odbyciu i zaliczeniu określonej liczby:

 • godzin kształcenia teoretycznego i umiejętności;
 • godzin dydaktycznych superwizji prowadzonych przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
 • sesji doświadczenia własnego prowadzonych przez certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;

mają prawo ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikat uprawnia do zawarcia kontraktu z NFZ*.

Kogo uczymy

Oferta Szkoły Psychoterapii Vis Salutis adresowana jest do osób chcących uzyskać certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Nasza Szkoła Psychoterapii zaprasza:

 • osoby z wykształceniem magisterskim – preferowani są psycholodzy i absolwenci kierunków pokrewnych (kandydatury osób z innym wykształceniem są rozpatrywane indywidualnie);
 • osoby z wykształceniem lekarskim – wskazana specjalizacja z zakresu psychiatrii ukończona lub w toku.

Program

Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w modalności psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej i systemowej. Dzięki takiej koncepcji kształcenia określają swą ścieżkę zawodową poprzez wybór jednego z paradygmatów lub ich integrację. W programie Szkoły zaprojektowaliśmy również moduły pracy własnej słuchacza:

 • zgrupowanie treningowe;
 • terapię własną;
 • grupę genogramową;
 • superwizję.

Liczba godzin terapii własnej i superwizji w ramach Szkoły Psychoterapii spełnia wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Program Szkoły w całości jest zgodny z wymaganiami Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

* – zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 19 marca 2019r.

Kontakt do Szkoły Psychoterapii

Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne
e-mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980,
e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

12