Janusz Bachmiński

Profil zawodowy

Kierownik Szkoły Psychoterapii Vis Salutis, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Współpracuje z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii i Instytutem Edukacji i Terapii w Poznaniu. Prowadzi prywatną praktykę. Pracuje w nurcie humanistycznym, nauczyciel dyplomowany.