PROFIL ZAWODOWY


Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), analityk grupowy (certyfikat Instytutu Analizy Grupowej Rasztów), aplikant superwizor psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Pracuje zgodnie z podejściem psychodynamicznym. Pracuje zgodnie w NZOZ, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w prywatnym gabinecie.