Studium Psychoterapii Uzależnień jest pierwszym etapem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień.

Szkolenie obejmuje 680 godzin zajęć realizowanych podczas 14 sesji rozłożonych na 3 semestry.

__________________________

Kontakt w sprawie Studium Psychoterapii Uzależnień

Kierownika Studium Psychoterapii Uzależnień
Kierownik kursu – sprawy merytoryczne kursu
mail: fundacja@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Psychoterapii Uzaleznień
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne kursu
tel. 888-990-980 mail: fundacja@vissalutis.pl