Na rok szkolny 2019/20 przygotowaliśmy następujące propozycje dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu emocji i agresji.

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROPONUJEMY:

,,Poznajemy emocje, uczucia…radzimy sobie też z tym, które dla nas trudne’’

Aby radzić sobie z trudnymi emocjami, warto pierw dowiedzieć się jakie wyróżniamy oraz czym różni się emocja od stanu emocjonalnego, nastroju i odczucia. Podczas zajęć, oprócz poznawania emocji uczestniczy poznają też techniki radzenia sobie z trudnymi dla siebie emocjami.


,,Poskromienie złośnika – autorska gra edukacyjna – zajęcia warsztatowe przeciwdziałające agresji’’

(dla uczniów od klasy IV)

Poprzez specjalnie przygotowaną grę edukacyjną uczniowie będą mieć możliwość ćwiczyć wzorcowe zachowania w różnych sytuacjach, także trudnych dla siebie, gdzie często odczuwa się rozmaite emocje i stany emocjonalne. Przez wprowadzone specjalne zasady gry uczniowie także będą ćwiczyć samodyscyplinę i  samokontrolę ewentualnych konsekwencji.


,,Jak radzić sobie z trudnymi emocjami oraz z ewentualnymi ich następstwami?’’

(dla uczniów od V klasy, w przygotowaniu dla młodszych dzieci)

Na zajęciach uczniowie poznają fizjologię np. złości, nauczą się rozpoznawać symptomy złości od źródeł agresji. Będą też poszukiwać odpowiedzi, czy agresja jest instynktem, czy wynikiem frustracji? Poznają oraz nauczą się rozróżniać mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie zachowań agresywnych oraz dowiedzą się w formie ćwiczeń, co ma wspólnego złość z  deficytami i mikrouszkodzeniami mózgu oraz złość z samooceną.


,,Bullying jako jeden ze specyficznych rodzajów przemocy rówieśniczej’’

(dla uczniów od VI klasy)

Na zajęciach poprzez ćwiczenia uczniowie będą poznawać szkody psychiczne jakie mogą zostać wyrządzone przez stosowanie bullyingu, agresji i cyberbullyingu.


DLA UCZNIÓW SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ PROPONUJEMY:

,,Jak radzić sobie z trudnymi emocjami oraz z ewentualnymi ich następstwami?’’

Na zajęciach uczniowie poznają fizjologię np. złości, nauczą się rozpoznawać symptomy złości od źródeł agresji. Będą też poszukiwać odpowiedzi, czy agresja jest instynktem, czy wynikiem frustracji? Poznają oraz nauczą się rozróżniać mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie zachowań agresywnych oraz dowiedzą się w formie ćwiczeń, co ma wspólnego złość z  deficytami i mikrouszkodzeniami mózgu oraz złość z samooceną.


,,Poskromienie złośnika – autorska gra edukacyjna – zajęcia warsztatowe przeciwdziałające agresji’’

Poprzez specjalnie przygotowaną grę edukacyjną uczniowie będą mieć możliwość ćwiczyć wzorcowe zachowania w różnych sytuacjach, także trudnych dla siebie, gdzie często odczuwa się rozmaite emocje i stany emocjonalne. Przez wprowadzone specjalne zasady gry uczniowie także będą ćwiczyć samodyscyplinę i  samokontrolę ewentualnych konsekwencji.


Kontakt w sprawie Warsztatów

Sekretariat Fundacji – Rozliczenia, dokumentacja
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Koordynator: Magdalena Jęczmień
Telefon:  888 610 990, e-mail: magdalena.jeczmien@vissalutis.pl