Na rok szkolny 2019/20 przygotowaliśmy następujące propozycje na temat pornografii dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dla Uczniów Szkoły Podstawowej Proponujemy przykładowy warsztat):


,,Styczność dzieci i młodzieży z pornografią’’

(dla uczniów od klasy VII)

Na warsztatach uczniowie podczas ćwiczeń dowiedzą się o szkodliwym kontakcie z  pornografią. Uczestnicy znajdą odpowiedź na pytania- co mówi prawo na temat pornografii? Dlaczego nie warto korzystać z takich treści? Jak reagować, gdy inny informuje, że widziało/ogląda takie treści? Zostaną przeprowadzone przykładowe ćwiczenia z różnych programów profilaktycznych oraz omówione działania interwencyjne w związku z pornografią.


Dla Uczniów Szkoły Ponadpodstawowej Proponujemy (przykładowy warsztat):

,,Styczność dzieci i młodzieży z pornografią’’

Na warsztatach uczniowie podczas ćwiczeń dowiedzą się o szkodliwym kontakcie z  pornografią. Uczestnicy znajdą odpowiedz na pytania- co mówi prawo na temat pornografii? Jak można ograniczyć dostęp do pornografii? Dlaczego nie warto korzystać z takich treści? Zostaną przeprowadzone przykładowe ćwiczenia z różnych programów profilaktycznych oraz omówione działania interwencyjne w związku z pornografią.


Kontakt w sprawie Warsztatów

Sekretariat Fundacji – Rozliczenia, dokumentacja
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Koordynator: Magdalena Jęczmień
Telefon:  888 610 990, e-mail: magdalena.jeczmien@vissalutis.pl