Profilaktyka uzależnień dla uczniów dotyczy działań skoncentrowanych na wyeliminowaniu, ewentualnie zmniejszeniu działania czynników zwiększających ryzyko występowania uzależnienia wśród uczniów.

Dlatego tak ważne jest, aby dla uczniów działania profilaktyczne były zaplanowane długofalowo, zgodnie z obserwacjami pracowników szkoły, przeprowadzoną diagnozą potrzeb i ewentualnych występujących problemów oraz przeprowadzone z realizatorami spoza szkoły, z którymi dana placówka utrzymuje długotrwały kontakt.


Kontakt w sprawie Warsztatów

Sekretariat Fundacji – Rozliczenia, dokumentacja
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Koordynator: Patrycja Król
e-mail: profilaktyka@vissalutis.pl