Vis Salutis, czyli… siła zdrowia!


Fundację Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis założyliśmy w 2015 roku. My – czyli zespół lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, edukatorów, specjalistów w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia. W naszej Fundacji pracujemy na rzecz ochrony i poprawy zdrowia – zarówno psychicznego, jak i somatycznego. Realnie, skutecznie, a nie na papierze!

Co robimy na co dzień, weekendów nie wyłączając? W krótkim czasie Fundacja zrealizowała wiele inicjatyw o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim:

  • Powołaliśmy do życia Studium Terapii Uzależnień, akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla osób, które chcą być w przyszłości specjalistą psychoterapii uzależnień lub instruktorem terapii uzależnień.
  • Otworzyliśmy pięcioletnią Szkołę Psychoterapii, atestowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przygotowującą słuchaczy do wykonywania zawodu psychoterapeuty.
  • Prowadzimy Poradnię Psychologiczną, oferującą profesjonalną pomoc m.in. w zakresie zaburzeń zdrowia psychicznego i osobowości, kryzysu emocjonalnego i życiowego, problemów rodzinnych.
  • Osobom uzależnionym od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych pomagamy w naszej Poradni Leczenia Uzależnień.
  • Zorganizowaliśmy kilka ogólnopolskich konferencji naukowych oraz seminariów na temat uzależnień.
  • Przeprowadziliśmy liczne warsztaty i szkolenia dla uczniów, nauczycieli, pracowników instytucji publicznych.
  • Wydajemy czasopismo naukowe „Psychoterapia i Uzależnienia”.

W naszej Fundacji pracuje kilkudziesięciu trenerów z całego kraju, wysokiej klasy zespół ekspertów, reprezentujących zarówno środowisko akademickie, jak i instytucje wsparcia społecznego w zakresie ochrony zdrowia.

Chronimy zdrowie i leczymy ludzi wszędzie tam, gdzie nas potrzebują:

  • w naszym Centrum Medycznym w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 90;
  • w szkołach, placówkach, instytucjach, jednostkach publicznych i prywatnych w całym kraju;
  • w formie psychologicznej pomocy telefonicznej pro bono.

Drzwi naszej Fundacji są otwarte dla wszystkich. Zapraszamy pacjentów, przyszłych psychoterapeutów, naukowców i praktyków, klinicystów, pedagogów, organizatorów ochrony zdrowia. Wiele już zrobiliśmy, ale jeszcze więcej jest do zrobienia. Siła zdrowia to siła człowieka…


Kontakt


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00