Rozpoczynamy rekrutację do Szkoły Psychoterapii – V edycja

Wymagania rekrutacyjne


Kandydaci do Szkoły Psychoterapii Vis Salutis muszą spełnić następujące wymagania:

  • posiadać wykształcenie magisterskie (preferencje maja psycholodzy i absolwenci kierunków pokrewnych) lub lekarskich (wskazana specjalizacja z zakresu psychiatrii – ukończona lub w toku);
  • wykazać dwuletnie doświadczenie z zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapii lub psychiatrii.

Proces rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Psychoterapii odbywa się w trzech etapach:

  • ankieta zgłoszeniowa;
  • rozmowa kwalifikacyjna;
  • decyzja o przyjęciu kandydata i podpisanie umowy.

I Etap

Szanowni Państwo! 
Termin składania ankiet rekrutacyjnych został przedłużony do końca września 2022 roku. Wszystkie osoby zainteresowane dołączeniem do grona naszych Słuchaczy zapraszamy do rekrutacji!

Pobierz ankietę z pliku PDF, wypełnij ją i odeślij na adres mailowy: fundacja@vissalutis.pl lub wypełnij ankietę on-line. Termin składania ankiet upływa 20.04.2022 roku. Kolejność zgłoszeń nie decyduje o kwalifikacji do Szkoły. W okresie COVID-19 rozmowy rekrutacyjne odbywają się on-line / ZOOM.

Trwa wczytywanie

II Etap

W związku z przedłużoną rekrutacja osoby, które złożą ankiety do końca września 2022 roku w przypadku pozytywnego ich rozpatrzenia, zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną w październiku 2022r.

Osoby, których zgłoszenie przejdzie wstępną weryfikację, zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy będą się odbywały od 04 maja do 30 czerwca 2022 roku, po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu. Opłata za rozmowę wynosi 150 złotych, płatne przed rozmowa na konto bankowe bankowy: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460.


III Etap

W związku z przedłużoną rekrutacją osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną w październiku, o wynikach rozmowy zostaną poinformowane do 3 dni od dnia rozmowy.

Ogłoszenie wyników nastąpi do końca lipca 2022 roku. O wynikach rekrutacji zostaną poinformowani wszyscy uczestnicy rozmów kwalifikacyjnych, niezależnie od wyników rozmowy.
Osoby, które się zakwalifikowały otrzymają w mailu umowę i regulamin Szkoły Psychoterapii. Po otrzymaniu dokumentów słuchacz będzie zobowiązany odesłać podpisana umowę w ciągu 3 dni roboczych.


IV Etap

Rozpoczęcie zgrupowania treningowego: 21-26.11.2022r. w Ośrodku Konferencyjnym – Uroczysko Porszewice Sp. z o.o., Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice.


Kontakt do Szkoły Psychoterapii


Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne
e-mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00