Konferencje

Pracujemy nad nowymi wydarzeniami

Fundacja Vis Salutis została powołana z myślą o wspieraniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i z chorobami somatycznymi. Fundację powołał zespół profesjonalistów z różnych dziedzin w zakresie ochrony zdrowia. Naszym celem jest organizacja infrastruktury leczniczej, prowadzenie badań w zakresie zapotrzebowania społecznego na usługi medyczne oraz prowadzenie szkoleń.

Fundacja szczególnym zainteresowaniem darzy osoby niepełnosprawne, przewlekle chore i marginalizowane. Ma także służyć organizowaniu wszelkich inicjatyw pro-zdrowotnych z pożytkiem dla społeczeństwa. Myślą przewodnią Fundacji Vis Salutis jest niesienie pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej determinowanej problemami zdrowotnymi, wykluczeniem społecznym i wkraczaniem w wiek senioralny.

Wizja Fundacji to budowa sieci instytucji pomocowych wsparcia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego i somatycznego. Ponadto Zarząd Fundacji zamierza powołać instytut typu „think-tank” funkcjonujący w obszarze zadań statutowych Fundacji. Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
2. Organizowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw w zakresie rozwoju nauk medycznych, wspomaganie i promowanie inicjatyw pro – zdrowotnych, a także krzewienie medycznej informacji naukowej w środowisku.

Kontakt

Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980 e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

12