Terminy dla VIII edycji


Ramowy rozkład

VIII edycja Studium Terapii Uzależnień Vis Salutis trwa od lipca 2020 do grudnia 2022 roku. Rozkład liczbowy godzin w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

  • 2020 – 316 godzin;
  • 2021 – 404 godziny;
  • 2022 – 80 godzin.

Harmonogram

Etap I – sesje

Szkolenie dydaktyczne składa się z 17 sesji szkoleniowych:

Sesja 1. Grupa A i B / 24–26.07.2020-kształcenie on-line
Sesja 2. Grupa A i B / 28–30.08.2020-kształcenie on-line
Sesja 3.
Grupa A
/ 18-20.09.2020-kształcenie on-line lub stacjonarnie
Grupa B
/ 18-20.09.2020-kształcenie on-line lub 04–06.09.2020 stacjonarnie
Sesja 4. Grupa A i B wrzesień 2020 / trening interpersonalny
Sesja 5. Grupa A i B październik 2020 / trening intrapsychiczny
Sesja 6. Grupa A / 09-11.10.2020,  Grupa B / 23– 25.10.2020
Sesja 7. Grupa A / 13-15.11.2020, Grupa B / 20–22.11.2020
Sesja 8. Grupa A / 04-06.12.2020, Grupa B / 18–20.12.2020
Sesja 9. Grupa A / 22-24.01.2021, Grupa B / 29–31.01.2021
Sesja 10. Grupa A / 19-21.02.2021, Grupa B / 26–28.02.2021

Szczegółowe terminy sesji 11–17 zostaną podane w późniejszym czasie. Sesja 17 odbędzie się w sierpniu lub wrześniu 2021 roku.
Obecnie prowadzimy rekrutację do Grupy B.

Sesje odbywają się w układzie piątek–niedziela, raz w miesiącu lub w wyjątkowych przypadkach dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w siedzibie fundacji przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3 w Łodzi. W okresie COVID-19 pierwsze trzy sesje odbędę się on-line.


Etap II – staże kliniczne     

Staże kliniczne: 80 godzin / 2 tygodnie w ośrodku stażowym – od października 2021 do grudnia 2021 roku.


Etap III – superwizje kliniczne

Superwizje kliniczne: 80 godzin / 10 miesięcy po 8 godzin spotkanie – od stycznia 2022 do listopada–grudnia 2022 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Kontakt do Studium


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00