Szkolenie Specjalizacyjne w Dziedzinie Psychoterapii Uzależnień


Ramowy rozkład

Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień trwa od 17.09.2024 roku do marca 2028 roku.


Harmonogram-dla naboru 2024r.

Sesja 1.
17-18.09.2024
Sesja 2. 
26.08-01.09.2024 / trening interpersonalny /
Sesja 3.
30-09-06.10.2024 / trening intrapsychiczny /
Sesja 4.
08-10.11.2024
Sesja 5.
20-22.12.2024

Sesja 6.
24-26.01.2025

Sesja 7.
07-09.02.2025

Sesja 8.
07-09.03.2025

Sesja 9.
04-06.04.2025
Sesja 10.
02-04.05.2025

Kolejne sesje w przygotowaniu


Kontakt do Studium


Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00