Terminy dla VIII edycji


Ramowy rozkład

VIII edycja Studium Terapii Uzależnień Vis Salutis trwa od lipca 2020 do grudnia 2022 roku. Rozkład liczbowy godzin w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

  • 2020 – 316 godzin;
  • 2021 – 404 godziny;
  • 2022 – 80 godzin.

Harmonogram

Etap I – sesje

Szkolenie dydaktyczne składa się z 17 sesji szkoleniowych:

Sesja 1. 24.07.2020 – 26.07.2020-kształcenie on-line
Sesja 2. 28.08.2020 – 30.08.2020-kształcenie on-line
Sesja 3. 18.09.2020 – 20.09.2020-kształcenie on-line
Sesja 4. wrzesień 2020 / trening interpersonalny
Sesja 5. październik 2020 / trening intrapsychiczny
Sesja 6. 09.10.2020 – 11.10.2020
Sesja 7. 13.11.2020 – 15.11.2020
Sesja 8. 04.12.2020 – 06.12.2020
Sesja 9. 22.01.2021 – 24.01.2021
Sesja 10. 19.02.2021 – 21.02.2021

Szczegółowe terminy sesji 11–17 zostaną podane w późniejszym czasie. Sesja 17 odbędzie się w sierpniu lub wrześniu 2021 roku.

Sesje odbywają się w układzie piątek–niedziela, raz w miesiącu lub w wyjątkowych przypadkach dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w siedzibie fundacji przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3 w Łodzi. W okresie COVID-19 pierwsze trzy sesje odbędę się on-line.


Etap II – staże kliniczne     

Staże kliniczne: 80 godzin / 2 tygodnie w ośrodku stażowym – od października 2021 do grudnia 2021 roku.


Etap III – superwizje kliniczne

Superwizje kliniczne: 80 godzin / 10 miesięcy po 8 godzin spotkanie – od stycznia 2022 do listopada–grudnia 2022 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Kontakt do Studium


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00