Terminy dla VIII edycji


Ramowy rozkład

IX edycja Studium Terapii Uzależnień Vis Salutis trwa od maja 2021 do grudnia 2023 roku. Rozkład liczbowy godzin w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

  • 2021 – 316 godzin;
  • 2022 – 404 godziny;
  • 2023 – 80 godzin.

Harmonogram

Etap I – sesje

Szkolenie dydaktyczne składa się z 17 sesji szkoleniowych:

Sesja 1.
Grupa A / trening interpersonalny / 22-25.05.2021
Grupa B / trening interpersonalny / 27-30.05.2021
Sesja 2.
Grupa A / trening intrapsychiczny / 21-24.06.2021
Grupa B
/ trening intrapsychiczny / 26-29.06.2021
Sesja 3. Grupa AGrupa B / 23– 25.07.2021 lub 30.07– 01.08.2021
Sesja 4. Grupa AGrupa B / 20– 22.08.2021 lub 27.08– 29.08.2021
Sesja 5. Grupa AGrupa B / 17– 19.09.2021 lub 24.09– 26.09.2021
Sesja 6. Grupa AGrupa B / październik 2021
Sesja 7. Grupa AGrupa B / listopad 2021
Sesja 8. Grupa AGrupa B / grudzień 2021
Sesja 9. Grupa AGrupa B / styczeń 2022
Sesja 10. Grupa AGrupa B / luty 2022

Szczegółowe terminy sesji 06–17 zostaną podane w późniejszym czasie. Sesja 17 odbędzie się w sierpniu lub wrześniu 2022 roku.
Sesje odbywają się w układzie piątek–niedziela, raz w miesiącu lub w wyjątkowych przypadkach dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w siedzibie fundacji przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3 w Łodzi.


Etap II – staże kliniczne     

Staże kliniczne: 80 godzin / 2 tygodnie w ośrodku stażowym – od października 2022 do grudnia 2022 roku.


Etap III – superwizje kliniczne

Superwizje kliniczne: 80 godzin / 10 miesięcy po 8 godzin spotkanie – od stycznia 2023 do listopada–grudnia 2023 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Kontakt do Studium


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00