Szkolenie Specjalizacyjne w Dziedzinie Psychoterapii Uzależnień


Ramowy rozkład

Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień trwa od 13.04.2024 roku do marca 2028 roku.


Harmonogram

Sesja 1.
13-14.04.2024
Sesja 2. 
29.04-05.05.2024 / trening interpersonalny /
Sesja 3.
03-09.06.2024 / trening intrapsychiczny /
Sesja 4.
05-07.07.2024
Sesja 5.
02-04.08.2024

Sesja 6.
13-15.09.2024

Sesja 7.
18-20.10.204

Sesja 8.
15-17.11.2024

Sesja 9.
05-08.12.2024
Sesja 10.
Styczeń 2025

Kolejne sesje w przygotowaniu


Kontakt do Studium


 

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00