Terminy dla IX edycji


Ramowy rozkład

IX edycja Studium Terapii Uzależnień Vis Salutis trwa od marca 2021 do sierpnia 2023 roku. Rozkład liczbowy godzin w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

  • 2021 – 388 godzin;
  • 2022 – 348 godziny;
  • 2023 – 64 godzin.

Harmonogram

Etap I – sesje

Szkolenie dydaktyczne składa się z 17 sesji szkoleniowych:

Sesja 1. 
Grupa A i B / 12-14.03.2021 / zajęcia online
Sesja 2. 
Grupa A i B / 16-18.04.2021 zajęcia online
Sesja 3.
Grupa A i B / 14-16.05.2021 / zajęcia online
Sesja 4.
Grupa A
/ trening interpersonalny / 21-24.06.2021
Grupa B / trening interpersonalny / 26-29.06.2021
Sesja 5.
Grupa A 
/ 23–25.07.2021
Grupa B / 30.07-01.08.2021
Sesja 6.
Grupa A
/ 20–22.08.2021
Grupa B / 27-29.08.2021
Sesja 7.
Grupa A
/ trening intrapsychiczny / 02-05.09.2021
Grupa B
/ trening intrapsychiczny / 13-16.09.2021
Sesja 8.
Grupa A / 08–10.10.2021
Grupa B / 15-17.10.2021
Sesja 9.
Grupa A / 12–14.11.2021
Grupa B / 19-21.11.2021
Sesja 10.
Grupa A /
03–05.12.2021
Grupa B/
10-12.12.2021

Szczegółowe terminy sesji 11–17 zostaną podane w późniejszym czasie. Sesja 17 odbędzie się w lipcu 2022 roku.
Sesje odbywają się w układzie piątek–niedziela, raz w miesiącu lub w wyjątkowych przypadkach dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w siedzibie fundacji przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3 w Łodzi. W okresie COVID-19 zajęcia będą prowadzone w formie online w aplikacji ZOOM.


Etap II – staże kliniczne     

Staże kliniczne: 80 godzin / 2 tygodnie w ośrodku stażowym – od sierpnia 2022 do października 2022 roku.


Etap III – superwizje kliniczne

Superwizje kliniczne: 80 godzin / 10 miesięcy po 8 godzin spotkanie – od listopada 2022 do sierpnia 2023 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Kontakt do Studium


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00