Terminy dla X edycji


Ramowy rozkład

X edycja Studium Terapii Uzależnień Vis Salutis – Szkolenie w dziedzinie uzależnienia trwa od 10 grudnia 2021r. do marca 2024r. Dopuszczamy jednak rozpoczęcie szkolenia wcześniej jeżeli zmiana Ustawy nastąpi przed 1 stycznia 2022 r.
Rozkład liczbowy godzin w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

  • 2021 – 36 godzin;
  • 2022 – 432 godziny;
  • 2023/2024 – 332 godziny.

Harmonogram

Etap I – sesje

Szkolenie dydaktyczne składa się z 17 sesji szkoleniowych:

Sesja 1.
Grupa A, B, C / 10-12.12.2021 / zajęcia online
Sesja 2. 
Grupa A, B, C / 14-16.01.2022 zajęcia online
Sesja 3.
Grupa A, B, C / 11-13.02.2022 / zajęcia online
Sesja 4.
Termin A
/ trening interpersonalny / 03-06.03.2022
Termin B / trening interpersonalny / 10-13.03.2022
Sesja 5.
Termin A
/ trening intrapsychiczny / 31.03-03.04.2022
Termin B
/ trening intrapsychiczny / 07-10.04.2022
Sesja 6.
Grupa A, B, C
/ w przygotowaniu maj 2022
Sesja 7.
Grupa A, B, C
/ w przygotowaniu czerwiec 2022
Sesja 8.
Grupa A, B, C
/ w przygotowaniu lipiec 2022
Sesja 9.
Grupa A, B, C / w przygotowaniu sierpień 2022
Sesja 10.
Grupa A, B, C / w przygotowaniu wrzesień 2022

Szczegółowe terminy sesji oraz sesji 11–17 zostaną podane w późniejszym czasie. Sesja 17 odbędzie się w kwietniu 2023 roku.
Sesje odbywają się w układzie piątek–niedziela, raz w miesiącu lub w wyjątkowych przypadkach dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w siedzibie fundacji przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3 w Łodzi. W okresie COVID-19 zajęcia będą prowadzone w formie online w aplikacji ZOOM.


Etap II – staże kliniczne     

Staże kliniczne: 80 godzin / 2 tygodnie w ośrodku stażowym – od czerwca 2023 do lipca 2023 roku.


Etap III – superwizje kliniczne

Superwizje kliniczne: 80 godzin / 10 miesięcy po 8 godzin spotkanie – od sierpnia 2023 do maja 2024 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Kontakt do Studium


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00