Warsztaty dla nauczycieli

Tematyka

Od nauczyciela zależy prawidłowy rozwój dziecka. Naszymi warsztatami wspieramy nauczycieli i wychowawców, efektywnie wyposażając ich w wysokie kompetencje wychowawcze, profilaktyczne, terapeutyczne. Nauczyciel uzyskuje gotowe praktyczne odpowiedzi, jak może wzbogacać zakres umiejętności komunikacyjnych u dziecka, jak rozwijać niezbędne umiejętności społeczne u  najmłodszych, jak dzieci mogą radzić sobie z trudnymi dla siebie emocjami, jak radzić sobie z agresją u nich, jak uczniowie mogą radzić sobie ze stresem, na czym polega bezpieczeństwo dzieci w sieci, jak chronić dzieci w sieci.

Nowe kompetencje nauczyciel może wykorzystać podczas zajęć z dziećmi czy podczas rozmów indywidualnych  z nimi. Nasze warsztaty mają także charakter warsztatów psychologicznych, dlatego pośrednio m.in. dbamy w ten sposób o rozwój emocjonalny dzieci. Nauczyciele mogą praktyczną wiedzę z warsztatów wykorzystywać jako ważny element w ramach współpracy nauczyciele–rodzice. Istnieje możliwość łączenia i dowolnego komponowania zagadnień, w zależności od potrzeb.

Organizacja warsztatów

  • Do współpracy zapraszamy jednostki publiczne oraz prywatne.
  • Dojeżdżamy do placówek, także w godzinach po południowych i wieczornych. Nauczyciel nie musi się przemieszczać, tracąc czas.
  • Warsztaty prowadzą pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, posiadający wykształcenie i parokierunkowe doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym terapeutyczne.
  • Podczas warsztatów nauczyciele otrzymują materiały z konkretnymi informacjami i wskazówkami, które mogą wykorzystywać w codziennej pracy.
  • Zawsze przed realizacją warsztatów kontaktują się z daną placówką koordynatorki: mgr Magdalena Jęczmień lub mgr Patrycja Król, aby zapytać o potrzeby, o dokładne występowanie zjawiska/zjawisk, o zadania, które zostały już przez daną placówkę podjęte etc. Pozwala to optymalnie zaprojektować program warsztatów.

Ceny

Cena warsztatu zależy od liczby godzin, liczebności grupy oraz zakresu tematycznego.
O szczegóły oferty prosimy pytać w bezpośrednim kontakcie telefonicznym.

Kontakt

Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

12