Terminy sesji dla V edycji


Zgrupowanie treningowe

Szkoła Psychoterapii Vis Salutis zaczyna się zgrupowaniem treningowym, które odbędzie się w dniach: 21-26.11.2022r. w Ośrodku Konferencyjnym – Uroczysko Porszewice Sp. z o.o., Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice.

Zgrupowanie treningowe to forma doświadczenia własnego z elementami procesu grupowego. Słuchacze biorą udział w posiedzeniach grup treningowych, spotkaniach społeczności, zajęciach dydaktycznych, gimnastyce, wspólnych posiłkach oraz zajęciach arteterapeutycznych (pantomima, psychodrama, zajęcia muzyczne i rysunkowe). Program zgrupowania pozwala zrozumieć proces grupowy. Słuchacz uczestniczy w tworzeniu się grupy od podstaw i doświadcza tego, „jak ja funkcjonuję w grupie”. Pozyskuje więc bogaty materiał do dalszej pracy własnej w treningowej psychoterapii indywidualnej lub grupowej.


Harmonogram

Sesja 1.  17-18.12.2022
Sesja 2.  21-22.01.2023
Sesja 3. luty 2023
Sesja 4. marzec 2023
Sesja 5. kwiecień 2023
Sesja 6. maj 2023
Sesja 7. czerwiec 2023
Sesja 8. wrzesień 2023
Sesja 9. październik 2023
Sesja 10. listopad 2023

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w siedzibie fundacji przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3 w Łodzi.


Kontakt do Szkoły Psychoterapii


Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne
e-mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00