Terminy sesji dla VI edycji


Zgrupowanie treningowe

Szkoła Psychoterapii Vis Salutis zaczyna się zgrupowaniem treningowym, które odbędzie się w dniach: 20-25.11.2023r. w Ośrodku Konferencyjnym – Uroczysko Porszewice Sp. z o.o., Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice.

Zgrupowanie treningowe to forma doświadczenia własnego z elementami procesu grupowego. Słuchacze biorą udział w posiedzeniach grup treningowych, spotkaniach społeczności, zajęciach dydaktycznych, gimnastyce, wspólnych posiłkach oraz zajęciach arteterapeutycznych (pantomima, psychodrama, zajęcia muzyczne i rysunkowe). Program zgrupowania pozwala zrozumieć proces grupowy. Słuchacz uczestniczy w tworzeniu się grupy od podstaw i doświadcza tego, „jak ja funkcjonuję w grupie”. Pozyskuje więc bogaty materiał do dalszej pracy własnej w treningowej psychoterapii indywidualnej lub grupowej.


Harmonogram

Sesja 1.    16-17.12.2023
Sesja 2.    styczeń – 2024
Sesja 3.    luty – 2024
Sesja 4.    marzec – 2024
Sesja 5.    kwiecień – 2024
Sesja 6.    maj – 2024
Sesja 7.    czerwiec – 2024
Sesja 8.    wrzesień – 2024
Sesja 9.    październik – 2024
Sesja 10.  listopad – 2024

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w siedzibie fundacji przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3 w Łodzi.


Kontakt do Szkoły Psychoterapii


Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne
e-mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00