Terminy sesji dla IV edycji


Zgrupowanie treningowe

Szkoła Psychoterapii Vis Salutis zaczyna się zgrupowaniem treningowym, które odbędzie się w dniach: 26-31.10.2021r. w Ośrodku Konferencyjnym – Uroczysko Porszewice Sp. z o.o., Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice.

Zgrupowanie treningowe to forma doświadczenia własnego z elementami procesu grupowego. Słuchacze biorą udział w posiedzeniach grup treningowych, spotkaniach społeczności, zajęciach dydaktycznych, gimnastyce, wspólnych posiłkach oraz zajęciach arteterapeutycznych (pantomima, psychodrama, zajęcia muzyczne i rysunkowe). Program zgrupowania pozwala zrozumieć proces grupowy. Słuchacz uczestniczy w tworzeniu się grupy od podstaw i doświadcza tego, „jak ja funkcjonuję w grupie”. Pozyskuje więc bogaty materiał do dalszej pracy własnej w treningowej psychoterapii indywidualnej lub grupowej.


Harmonogram

Sesja 1.  27.11.2021 – 28.11.2021
Sesja 2.  18.12.2021 – 19.12.2021
Sesja 3. styczeń 2022
Sesja 4. luty 2022
Sesja 5. marzec 2022
Sesja 6. kwiecień 2022
Sesja 7. maj 2022
Sesja 8. czerwiec 2022
Sesja 9. w przygotowaniu
Sesja 10. w przygotowaniu

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w siedzibie fundacji przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3 w Łodzi.


Kontakt do Szkoły Psychoterapii


Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne
e-mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00