Terminy sesji dla V edycji


Zgrupowanie treningowe

Szkoła Psychoterapii Vis Salutis zaczyna się zgrupowaniem treningowym, które odbędzie się w dniach: 21-26.11.2022r. w Ośrodku Konferencyjnym – Uroczysko Porszewice Sp. z o.o., Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice.

Zgrupowanie treningowe to forma doświadczenia własnego z elementami procesu grupowego. Słuchacze biorą udział w posiedzeniach grup treningowych, spotkaniach społeczności, zajęciach dydaktycznych, gimnastyce, wspólnych posiłkach oraz zajęciach arteterapeutycznych (pantomima, psychodrama, zajęcia muzyczne i rysunkowe). Program zgrupowania pozwala zrozumieć proces grupowy. Słuchacz uczestniczy w tworzeniu się grupy od podstaw i doświadcza tego, „jak ja funkcjonuję w grupie”. Pozyskuje więc bogaty materiał do dalszej pracy własnej w treningowej psychoterapii indywidualnej lub grupowej.


Harmonogram

Sesja 1.  17-18.12.2022
Sesja 2.  28-29.01.2023
Sesja 3.  25-26.02.2023
Sesja 4.  25-26.03 2023
Sesja 5.  22-23.04.2023
Sesja 6.  27-28.05.2023
Sesja 7.  24-25.06.2023
Sesja 8.  09-10.09.2023
Sesja 9.  21-22.10.2023
Sesja 10. 02-03.12.2023

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w siedzibie fundacji przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3 w Łodzi.


Kontakt do Szkoły Psychoterapii


Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne
e-mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00