Terminy sesji dla III edycji


Zgrupowanie treningowe

Szkoła Psychoterapii Vis Salutis zaczyna się zgrupowaniem treningowym, które odbędzie się w dniach: 09-14.01.2021r. lub 16-21.02.2021r.  w Ośrodku Konferencyjnym – Uroczysko Porszewice Sp. z o.o., Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice.

Zgrupowanie treningowe to forma doświadczenia własnego z elementami procesu grupowego. Słuchacze biorą udział w posiedzeniach grup treningowych, spotkaniach społeczności, zajęciach dydaktycznych, gimnastyce, wspólnych posiłkach oraz zajęciach arteterapeutycznych (pantomima, psychodrama, zajęcia muzyczne i rysunkowe). Program zgrupowania pozwala zrozumieć proces grupowy. Słuchacz uczestniczy w tworzeniu się grupy od podstaw i doświadcza tego, „jak ja funkcjonuję w grupie”. Pozyskuje więc bogaty materiał do dalszej pracy własnej w treningowej psychoterapii indywidualnej lub grupowej.


Harmonogram

Sesja 1.  12.12.2020 – 13.12.2020
Sesja 2.  16.01.2021 – 17.01.2021
Sesja 3.  13.02.2021 – 14.02.2021
Sesja 4.  13.03.2021 – 14.03.2021
Sesja 5.  17.04.2021 – 18.04.2021
Sesja 6.  15.05.2021 – 16.05.2021
Sesja 7.  12.06.2021 – 13.06.2021
Sesja 8.  10.07.2021 – 11.07.2021
Sesja 9.  21.08.2021 – 22.08.2021
Sesja 10. 25.09.2021 – 26.09.2021

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w siedzibie fundacji przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3 w Łodzi.


Kontakt do Szkoły Psychoterapii


Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne
e-mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00