Warsztaty dla dzieci młodzieży

Tematyka

Organizujemy w  przedszkolach, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych warsztaty profilaktyczne, najczęściej połączone z elementami terapeutycznymi.

  • Prowadzimy warsztaty w zakresie: kompetencji miękkich, procesów poznawczych, uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych, radzenia sobie z  subiektywnie trudnymi emocjami, stresu, radzenia sobie ze zjawiskiem występującej pornografii. Istnieje możliwość łączenia tematyk, w zależności od potrzeb.
  • Prowadzimy również wiele ćwiczeń w oparciu o autorskie materiały, np. tworzymy gry planszowe, tematyczne memory. Koncentrujemy się także na czynnikach wyobrażeniowo-skojarzeniowych, sprzyjających zapamiętywaniu, np. na kolorze, ruchu, atmosferze zabawy, wyobrażeniach.
  • Dostosowujemy zajęcia do całej grupy szkolnej, rozwijając świadomość i samoświadomość dokonywania własnych wyborów (profilaktyka uniwersalna), do dzieci, które w większym stopniu narażone są na rozwój danych zaburzeń (profilaktyka selektywna) i u których występują już rozwinięte symptomy zaburzenia/zaburzeń (profilaktyka wskazująca).
  • Wykorzystujemy metody terapeutyczne: Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherbone, stymulację polisensoryczną według pór roku, elementy muzykoterapii, arteterapii.

Organizacja warsztatów

  • Do współpracy zapraszamy jednostki publiczne oraz prywatne.
  • Warsztaty prowadzą pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, posiadający wykształcenie i parokierunkowe doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym terapeutyczne.
  • Zawsze przed realizacją warsztatów kontaktują się z daną placówką koordynatorki: mgr Magdalena Jęczmień lub mgr Patrycja Król, aby zapytać o potrzeby, o dokładne występowanie zjawiska/zjawisk, o zadania, które zostały już przez daną placówkę podjęte etc. Pozwala to optymalnie zaprojektować program warsztatów.

Ceny

Cena warsztatu zależy od liczby godzin, liczebności grupy oraz zakresu tematycznego. O szczegóły oferty prosimy pytać w bezpośrednim kontakcie telefonicznym.

Kontakt

Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00