Dlaczego my


Kształcenie

Szkoła Psychoterapii Vis Salutis posiada atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwenci Szkoły Psychoterapii Vis Salutis po odbyciu wymaganych staży spełniają warunki uprawniające ich do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który umożliwia zawarcie kontraktu z NFZ.

Warunki obejmują:

  • określoną liczbę godzin kształcenia teoretycznego i umiejętności,
  • określoną liczbę godzin dydaktycznych superwizji prowadzonych przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • określoną liczbę sesji doświadczenia własnego prowadzonych przez certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Co oferujemy

Szkoła jest atestowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Po jej ukończeniu uczestnicy mogą się ubiegać o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystw Psychiatrycznego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z praktyką. Osobami prowadzącymi zajęcia warsztatowe są certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy. Program szkolenia wyposaża uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w modalności psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej i systemowej. Takie podejście do nauczania stwarza możliwość dookreślenia swojej tożsamości zawodowej poprzez wybór jednego z paradygmatów lub ich integrację. Program szkolenia obejmuje istotne elementy pracy własnej:

  • zgrupowanie treningowe
  • grupę self-experience
  • grupę genogramową
  • superwizję

Ilość godzin doświadczenia własnego i ilość godzin superwizji w ramach Szkoły Psychoterapii stanowi niezbędne minimum wymagane do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Kontakt w sprawie Szkoły Psychoterapii


Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne kursu
mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne kursu
telefon: 888-990-980 e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00