Szkoła Psychoterapii Vis Salutis posiada atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Absolwenci Szkoły Psychoterapii Vis Salutis po odbyciu wymaganych staży spełniają warunki uprawniające ich do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który umożliwia zawarcie kontraktu z NFZ.

Warunki obejmują:
– określoną liczbę godzin kształcenia teoretycznego i umiejętności,
– określoną liczbę godzin dydaktycznych superwizji prowadzonych przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
– określoną liczbę sesji doświadczenia własnego prowadzonych przez certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

__________________________

Kontakt w sprawie Szkoły Psychoterapii Vis Salutis

Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne kursu
mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne kursu
tel. 888-990-980 mail: fundacja@vissalutis.pl