Konferencje 2020

Zapraszamy do udziału w konferencji

Dnia 28.11.2020 roku o godzinie 10:00 rozpocznie się V Doroczna Konferencja Fundacji Vis Salutis.
Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji jest

‘’Dezintegracja pozytywna – izolacja w wolności, wolność w izolacji’’

Konferencja stanowi kontynuację prowadzonego od 2016 roku cyklu (odbywającego się dotychczas pod nazwą ,,Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji”), który z roku na rok gromadzi coraz liczniejsze grono ekspertów i osób zainteresowanych pogłębianiem kompetencji w dziedzinie psychoterapii. Bieżąca sytuacja epidemiologiczna skłoniła nas wszystkich do poszukiwania nowych dróg komunikacji i jednocześnie uświadomiła fakt narastającej technologizacji życia. Postanowiliśmy zatem od tego roku przenieść naszą konferencję na nasz kanał  YouTube.
Wstęp wolny.

Mamy nadzieję, że dzięki tej nowej tradycji konferencja, trafi do jeszcze szerszego grona odbiorców. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do środowisk naukowych, terapeutycznych i wychowawczych.

10:00Otwarcie konferencji.

10:10Prężność w obliczu traumy. Mechanizmy i czynniki rozwojowe wobec negatywnych doświadczeń dzieciństwa.
 – dr hab. Krzysztof Gąsior, prof. UJK / Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Fundacja Vis Salutis

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), superwizor psychoterapii uzależnień, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dydaktyk w Szkole Psychoterapii Vis Salutis.

10:40Opiekun przewlekle chorego seniora – od dezintegracji do integracji w czasie pandemii.
dr Maria Rogiewicz / Fundacja Vis Salutis

Psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii, psychoonkolog (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego). Certyfikowany trener Grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Kierownik autorskich studiów podyplomowych z psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS Humanistycznospołecznym w Warszawie i we Wrocławiu. Dydaktyk w Szkole Psychoterapii Vis Salutis.

11:10 Wyrwani z niewoli. Pedagogika cyrku i inne twórcze metody pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem.
 – Karol Domagała / Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku

Psycholog, psychoterapeuta. Na co dzień pracuję z młodzieżą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku. Prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej. Przeprowadza szkolenia dla rodziców, nauczycieli i pedagogów dotyczące pracy z młodzieżą.

11:40 Programy pomocy online dla osób nadużywających alkoholu.
– Jadwiga Fudała / PARPA, Fundacja Vis Salutis

Socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący, organizator systemu lecznictwa odwykowego w zakładach karnych, kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Szkoły Wyższej Finansów i Zarządzania oraz Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis.

12:20 Psychoterapia online w czasie pandemii.
– Janusz Bachmiński / Fundacja Vis Salutis

Kierownik Szkoły Psychoterapii Vis Salutis, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), nauczyciel dyplomowany. Współpracuje z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii i Instytutem Edukacji i Terapii w Poznaniu.

12:45 – Widzieć więcej – refleksje z pracy terapeutycznej online z parami i rodzinami.
– Małgorzata Kowalczyk-Ziętek / Fundacja Vis Salutis

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), trener warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, systemowym oraz egzystencjalnym. Dydaktyk w Szkole Psychoterapii Vis Salutis.

13:10 W pułapce myśli, myśli w pułapce.
– dr Andrzej Śliwerski / Uniwersytet Łódzki, Fundacja Vis Salutis

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Prowadzi terapię indywidualną (przede wszystkim zaburzeń afektywnych i lękowych). Adiunkt w Zakładzie Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się badaniem podatności poznawczej na zaburzenia emocjonalne. Dydaktyk w Szkole Psychoterapii Vis Salutis.

13:30 Dwuznaczność odosobnienia.
– Rafał Pniewski / Stowarzyszenie Łódzki Inkubator Psychoanalityczny, Fundacja Vis Salutis

Lekarz psychiatra, psychoterapeuta psychoanalityczny (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej), analityk grupowy IAGR “Rasztów”. Członek PTP, IAGR, PTPP, ISPHS, prezes Stowarzyszenia Łódzki Inkubator Psychoanalityczny. Dydaktyk w Szkole Psychoterapii Vis Salutis.

14:10Zakończenie konferencji.

 

Zapraszamy!

Kontakt w sprawie konferencji

Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00

12