1. Czy osoby będące w trakcie studiów magisterskich mogą zostać zakwalifikowane na szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień?

Jest możliwość, aby osoby będące w trakcie studiów magisterskich były zakwalifikowane na szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień. Jest to możliwe w sytuacji gdy:
a-kandydat ma tytuł licencjata i jest w trakcie studiów magisterskich uzupełniających,
b-kandydat jest na IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich.

Ważne jest, aby podczas kwalifikacji uczestnika na szkolenie miał on realną szansę zdobycia wykształcenia wyższego magisterskiego przed zakończeniem szkolenia. Dodatkową kwestią jest to, czy osoby w takiej sytuacji, czyli będące jeszcze w trakcie studiów magisterskich i awansem zakwalifikowane do szkolenia w zakresie specjalisty terapii uzależnień, mogą otrzymać od Krajowego Biura zaświadczenie o byciu w procesie certyfikacji w zakresie specjalisty. Taka możliwość istnieje. W tym celu uczestnik szkolenia musi przesłać wypełniony i podstemplowany przez podmiot szkolący wniosek oraz zaświadczenie o byciu w trakcie studiów magisterskich wraz z przewidywanym terminem ich zakończenia. Studenci, którzy będąc w trakcie studiów zakwalifikowali się do szkolenia w zakresie specjalisty a nie uda im się uzyskać tytułu magistra przed upływem 4 lat mogą przystąpić do egzaminu w zakresie instruktora terapii uzależnień.


2.  Czy samemu mogę sobie wybrać superwizora i ośrodek stażowy?

Tak, Fundacja udostępni Słuchaczowi wykaz superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Słuchacz ma obowiązek wybrać superwizora, z którego usług chce skorzystać pod warunkiem, że nie jest to superwizor zatrudniony w tej samej placówce co Słuchacz oraz nie zachodzi między nimi relacja służbowej zależności. Słuchacz będzie zobowiązany poinformować Fundację o wyborze superwizora.
Tak, Fundacja udostępni Słuchaczowi wykaz placówek stażowych rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz przekaże pisemną informację o zasadach i warunkach odbywania staży proponowanych przez poszczególne placówki. Słuchacze po wybraniu placówki stażowej będą zobowiązani samodzielnie zarezerwować sobie w niej miejsce. Po dokonaniu i potwierdzeniu rezerwacji Słuchacz poinformuje o swoim wyborze Fundację.


Kontakt do Studium


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00