FAQ – Częste pytania

1. Czy osoby będące w trakcie studiów magisterskich mogą zostać zakwalifikowane na szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień?

Zgodnie z nowym programem specjalizacyjnym osoby ubiegające się o specjalizację w dziedzinie psychoterapii uzależnień powinny posiadać już tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany w zakresie: pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie lub na kierunku lekarskim. W związku z tym nie ma możliwości rekrutowania bez wymaganego dyplomu.

2. Czy nowy program specjalizacyjny umożliwia uzyskanie tytułu Instruktora Terapii Uzależnień?

Nie, Specjalizacja daje możliwość uzyskania wyłącznie tytułu Specjalisty w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień. Kandydaci muszą okazać się dyplomem magisterskim uzyskanym na wymaganym przez program kierunku.

3. Czy Specjalizant może wybrać sobie dowolny Ośrodek staży kierunkowych?

Specjalizant może wybrać Ośrodek Stażowy z jednostek proponowanych przez Jednostkę Szkolącą, taki, z którym Fundacja ma podpisaną umowę. Fundacja wydaje stosowne skierowanie na staż kliniczny do Jednostki Stażowej.

4. Gdzie może odbywać się staż podstawowy i ile trwa?

Staż podstawowy w ilości 5048 godzin każdy Specjalizant odbywa w miejscu pracy, na stanowisku związanym z programem specjalizacji. Pracodawca musi znajdować się w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Kontakt do Studium

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00