Proces rekrutacji

Rekrutacja na Szkolenie w dziedzinie uzależnienia – Studium Terapii Uzależnień  odbywa się zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Dyrektora KBPN w dniu 30 stycznia 2020 roku na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień (nabór 2). Rekrutacja przebiega w trzech etapach:

  • wypełnienie ankiety zgłoszeniowej;
  • weryfikacja ankiety zgłoszeniowej i podpisanie umowy;
  • rozpoczęcie szkolenia.

I Etap

Pobierz ankietę z pliku PDF, wypełnij ją i odeślij na adres mailowy: fundacja@vissalutis.pl lub wypełnij  formularz online. Do poniższego formularza załącz potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (gif, jpeg, png, jpg) w kwocie 300 zł. Opłatę rekrutacyjną wpłać na  rachunek bankowy fundacji: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460. Uwaga: o przyjęciu do Studium Terapii Uzależnień decyduje kolejność zgłoszeń.

Trwa wczytywanie

II Etap

Rozpatrujemy wypełnione formularze zgłoszeniowe w dniach: 01.10.2020–11.03.2021. Jeśli Twoje zgłoszenie przejdzie wstępną weryfikację, wyślemy Ci mailem Regulamin wraz z umową na Szkolenie w dziedzinie uzależnienia-Studium Terapii Uzależnień. Po otrzymaniu dokumentów będziesz zobowiązany odesłać w ciągu 3 dni drogą mailową oraz pocztą tradycyjną:

  • podpisaną umowę na szkolenie;
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

III Etap

Rozpoczęcie zgrupowania:

  • trening interpersonalny planujemy na czerwcu 2021 roku;
  • trening intrapsychiczny planujemy na wrzesień 2021 roku.

Oba treningi odbędą się w Ośrodku Konferencyjnym – Uroczysko Porszewice Sp. z o.o., Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice.


Kontakt do Studium


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00