Szanowni Państwo nie mamy już wolnych miejsc na edycję VIII. Niebawem ruszy rekrutacja na edycję IX. Jeżeli chcesz wpisać się na listę oczekującą proszę wyślij do nas formularz zgłoszeniowy pliku PDF na adres mailowy: fundacja@vissalutis.pl Wpiszemy Cię na listę oczekującą. Po uruchomieniu rekrutacji dostaniesz od nas stosownego maila.

VIII Edycja – Studium Terapii Uzależnień


Proces rekrutacji

Rekrutacja na Szkolenie w dziedzinie uzależnienia-Studium Terapii Uzależnień  odbywa się zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Dyrektora KBPN w dniu 30 stycznia 2020 roku na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień (nabór 1). Rekrutacja przebiega w trzech etapach:

  • wypełnienie ankiety zgłoszeniowej;
  • weryfikacja ankiety zgłoszeniowej i podpisanie umowy;
  • rozpoczęcie szkolenia.

I Etap

Pobierz ankietę z pliku PDF, wypełnij ją i odeślij na adres mailowy: fundacja@vissalutis.pl lub wypełnij  formularz online. Do poniższego formularza załącz potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (gif, jpeg, png, jpg) w kwocie 300 zł. Opłatę rekrutacyjną wpłać na  rachunek bankowy fundacji: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460. Uwaga: o przyjęciu do Studium Terapii Uzależnień decyduje kolejność zgłoszeń.

Trwa wczytywanie

II Etap

Rozpatrujemy wypełnione formularze zgłoszeniowe w dniach: 15.04–23.07.2020. Jeśli Twoje zgłoszenie przejdzie wstępną weryfikację, wyślemy Ci mailem Regulamin wraz z umową na Szkolenie w dziedzinie uzależnienia-Studium Terapii Uzależnień. Po otrzymaniu dokumentów będziesz zobowiązany odesłać w ciągu 3 dni drogą mailową oraz pocztą tradycyjną:

  • podpisaną umowę na szkolenie;
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

III Etap

Rozpoczęcie zgrupowania:

  • trening interpersonalny planujemy na wrzesień 2020 roku;
  • trening intrapsychiczny planujemy na październik 2020 roku.

Oba treningi odbędą się w Ośrodku Konferencyjnym – Uroczysko Porszewice Sp. z o.o., Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice.


Kontakt do Studium


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00