Proces rekrutacji

Rekrutacja na Szkolenie w dziedzinie uzależnienia – Studium Terapii Uzależnień  odbywa się zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Dyrektora KBPN w dniu 24 marca 2021 roku na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Ilość miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń. Rekrutacja przebiega w trzech etapach:

  • wypełnienie ankiety zgłoszeniowej;
  • weryfikacja ankiety zgłoszeniowej i podpisanie umowy;
  • rozpoczęcie szkolenia.

I Etap

X edycja Studium Terapii Uzależnień Vis Salutis – Szkolenie w dziedzinie uzależnienia trwa od 10 grudnia 2021r. do marca 2024r. Dopuszczamy rozpoczęcie szkolenia wcześniej jeżeli zmiana Ustawy nastąpi przed 1 stycznia 2022 r.
Pobierz ankietę z pliku PDF, wypełnij ją i odeślij na adres mailowy: fundacja@vissalutis.pl. Do poniższego formularza załącz potwierdzenie kwalifikacji zawodowych (dyplom ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej). Po otrzymaniu dokumentów wpiszemy Cię na listę rezerwową. Po zakwalifikowaniu się do szkolenia poprosimy byś dokonał opłaty rekrutacyjnej (gif, jpeg, png, jpg) w kwocie 300 zł. Opłatę rekrutacyjną wpłacamy na  rachunek bankowy fundacji: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460.

Trwa wczytywanie

II Etap

Rozpatrujemy wypełnione formularze zgłoszeniowe w dniach: od 07.06.2021r. do 30.09.2021r. lub 30.11.2021r. (związane jest to z pracami nad nową Ustawa). Jeśli Twoje zgłoszenie przejdzie wstępną weryfikację, wyślemy Ci mailem Regulamin wraz z umową na Szkolenie w dziedzinie uzależnienia-Studium Terapii Uzależnień. Po otrzymaniu dokumentów będziesz zobowiązany odesłać w ciągu 3 dni drogą mailową oraz pocztą tradycyjną:

  • podpisaną umowę na szkolenie;
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

III Etap

Rozpoczęcie zgrupowania:

  • trening interpersonalny planujemy na marzec 2022 roku;
  • trening intrapsychiczny planujemy na kwiecień 2022 roku.

Oba treningi odbędą się w Ośrodku Konferencyjnym – Uroczysko Porszewice Sp. z o.o., Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice.


Kontakt do Studium


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00