Proces rekrutacji

Rekrutacja na Szkolenie w dziedzinie uzależnienia – Studium Terapii Uzależnień  odbywa się zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Dyrektora KBPN w dniu 24 marca 2021 roku na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Ilość miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń. Rekrutacja przebiega w trzech etapach:

  • wypełnienie ankiety zgłoszeniowej;
  • weryfikacja ankiety zgłoszeniowej i podpisanie umowy;
  • rozpoczęcie szkolenia.

I Etap

X edycja Studium Terapii Uzależnień Vis Salutis – Szkolenie w dziedzinie uzależnienia trwa od 10 grudnia 2021r. do marca 2024r. Dopuszczamy rozpoczęcie szkolenia wcześniej jeżeli zmiana Ustawy nastąpi przed 1 stycznia 2022 r.
Pobierz ankietę z pliku PDF, wypełnij ją i odeślij na adres mailowy: sekretariat@vissalutis.pl lub wypełnij  formularz online. Do poniższego formularza załącz potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (gif, jpeg, png, jpg) w kwocie 300 zł. Opłatę rekrutacyjną wpłać na  rachunek bankowy fundacji: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460. Uwaga: o przyjęciu do Studium Terapii Uzależnień decyduje kolejność zgłoszeń.

Trwa wczytywanie

II Etap

Rozpatrujemy wypełnione formularze zgłoszeniowe w dniach: od 07.06.2021r. do 30.09.2021r. lub 30.11.2021r. (związane jest to z pracami nad nową Ustawa). Jeśli Twoje zgłoszenie przejdzie wstępną weryfikację, wyślemy Ci mailem Regulamin wraz z umową na Szkolenie w dziedzinie uzależnienia-Studium Terapii Uzależnień. Po otrzymaniu dokumentów będziesz zobowiązany odesłać w ciągu 3 dni drogą mailową oraz pocztą tradycyjną:

  • podpisaną umowę na szkolenie;
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

III Etap

Rozpoczęcie zgrupowania:

  • trening interpersonalny planujemy na marzec 2022 roku;
  • trening intrapsychiczny planujemy na kwiecień 2022 roku.

Oba treningi odbędą się w Ośrodku Konferencyjnym – Uroczysko Porszewice Sp. z o.o., Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice.


Kontakt do Studium


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00