Zapraszamy do udziału w konferencji


Dnia 22.04.2023 roku o godzinie 10:00 rozpocznie się VII Doroczna Konferencja Fundacji Vis Salutis – Wyzwania w Psychoterapii i Psychoedukacji.
Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji jest

‘’Terapia uzależnień-nowe idee,  stare problemy’’

Niniejsza Konferencja stanowi kontynuację prowadzonego od 2016 roku cyklu (odbywającego się dotychczas pod nazwą „Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji”), który z roku na rok gromadzi coraz liczniejsze grono ekspertów i osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i kompetencji w dziedzinie psychoterapii. Na tegorocznej konferencji zmierzymy się z tematami, które odpowiedzą na pytania: Kiedy rozpoczyna się cierpienie i trauma, w jaki sposób prowadzi do uzależnienia i co zrobić, aby skuteczniej nałogi leczyć? Jakie są rezultaty terapii nastawionej na abstynencję i czy jedynym słusznym rozwiązaniem jest patrzenie na pacjenta przez pryzmat mechanizmów chorobowych? Szanowni Eksperci rozwieją wiele wątpliwości i pomogą zrozumieć nowe idee terapii uzależnień.

W związku z pojawieniem się nowych technologii w przestrzeni edukacji postanowiliśmy przenieść na stałe naszą konferencję na kanał YouTube.

Wstęp wolny.

Mamy nadzieję, że dzięki tej nowej tradycji konferencja, trafi do jeszcze szerszego grona odbiorców. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do środowisk naukowych, terapeutycznych i wychowawczych.

10:00Otwarcie konferencji.


10:05Jak (próbować) poprawiać skuteczność leczenia uzależnień?
 – dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. UŁ / Uniwersytet Łódzki, Fundacja Vis Salutis

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii w Instytucie Psychologii UŁ. Dydaktyk w Szkole Psychoterapii Vis Salutis.


10:50Trauma a uzależnienia.
dr hab. Krzysztof Gąsior, prof. UJK / Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Fundacja Vis Salutis

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), superwizor psychoterapii uzależnień, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dydaktyk w Szkole Psychoterapii Vis Salutis.


11:35 – Fluktuacje przymierza terapeutycznego i sposoby jego naprawy.
 – prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i honorowy superwizor terapii uzależnień od alkoholu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Psychologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Łączy pracę, naukowo-badawczą z praktyką kliniczną i psychoterapeutyczną. Jest autorką przeszło 130 prac, w tym opublikowała znaczące dla niektórych dziedzin psychologii klinicznej monografie i podręczniki.


12:30 Terapia pacjentów z głodem alkoholu w oparciu o badania naukowe. 
– dr Damian Czarnecki / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, adiunkt (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pracy naukowej realizuje badania nad głodem alkoholu oraz aspektami odżywienia i opieki osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, wobec których podejmuje opiekę i edukację w Oddziale Leczenia Uzależnień, Kliniki Psychiatrii, Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.


13:45 – Programy ograniczenia picia.
– dr Jolanta Celebucka / Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący, kierownik Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. 


14:30 – Terapia EMDR.
– dr hab. Joanna Miniszewska, prof. UŁ / Uniwersytet Łódzki, Fundacja Vis Salutis

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny – zajmuje się problematyką zmagania się i przystosowania do przewlekłych chorób somatycznych, w tym zastosowaniem interwencji terapeutycznej w odniesieniu do tej grupy chorych. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka wielu prac z tego zakresu. 


15:10Zakończenie konferencji.

 

Zapraszamy!

 


  Kontakt w sprawie konferencji


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź 
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl 
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00