Konferencje 2023

Zapraszamy do udziału w konferencji

Dnia 22.04.2023 roku o godzinie 10:00 rozpocznie się VII Doroczna Konferencja Fundacji Vis Salutis – Wyzwania w Psychoterapii i Psychoedukacji.
Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji jest

‘’Terapia uzależnień-nowe idee,  stare problemy’’

Niniejsza Konferencja stanowi kontynuację prowadzonego od 2016 roku cyklu (odbywającego się dotychczas pod nazwą „Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji”), który z roku na rok gromadzi coraz liczniejsze grono ekspertów i osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i kompetencji w dziedzinie psychoterapii. Na tegorocznej konferencji zmierzymy się z tematami, które odpowiedzą na pytania: Kiedy rozpoczyna się cierpienie i trauma, w jaki sposób prowadzi do uzależnienia i co zrobić, aby skuteczniej nałogi leczyć? Jakie są rezultaty terapii nastawionej na abstynencję i czy jedynym słusznym rozwiązaniem jest patrzenie na pacjenta przez pryzmat mechanizmów chorobowych? Szanowni Eksperci rozwieją wiele wątpliwości i pomogą zrozumieć nowe idee terapii uzależnień.

W związku z pojawieniem się nowych technologii w przestrzeni edukacji postanowiliśmy przenieść na stałe naszą konferencję na kanał YouTube. https://www.youtube.com/@VisSalutis

Wstęp wolny.

Mamy nadzieję, że dzięki tej nowej tradycji konferencja, trafi do jeszcze szerszego grona odbiorców. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do środowisk naukowych, terapeutycznych i wychowawczych.

10:00Otwarcie konferencji.

10:05Jak (próbować) poprawiać skuteczność leczenia uzależnień?
 – dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. UŁ / Uniwersytet Łódzki, Fundacja Vis Salutis

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii w Instytucie Psychologii UŁ. Dydaktyk w Szkole Psychoterapii Vis Salutis.

10:50Trauma a uzależnienia.
dr hab. Krzysztof Gąsior, prof. UJK / Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Fundacja Vis Salutis

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), superwizor psychoterapii uzależnień, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dydaktyk w Szkole Psychoterapii Vis Salutis.

11:30 – Fluktuacje przymierza terapeutycznego i sposoby jego naprawy.
 – prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i honorowy superwizor terapii uzależnień od alkoholu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Psychologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Łączy pracę, naukowo-badawczą z praktyką kliniczną i psychoterapeutyczną. Jest autorką przeszło 130 prac, w tym opublikowała znaczące dla niektórych dziedzin psychologii klinicznej monografie i podręczniki.

12:00 Terapia pacjentów z głodem alkoholu w oparciu o badania naukowe.
– dr Damian Czarnecki / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, adiunkt (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pracy naukowej realizuje badania nad głodem alkoholu oraz aspektami odżywienia i opieki osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, wobec których podejmuje opiekę i edukację w Oddziale Leczenia Uzależnień, Kliniki Psychiatrii, Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

12:55 – Programy ograniczenia picia.
– dr Jolanta Celebucka / Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący, kierownik Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. 

13:30 – Terapia EMDR.
– dr hab. Joanna Miniszewska, prof. UŁ / Uniwersytet Łódzki, Fundacja Vis Salutis

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny – zajmuje się problematyką zmagania się i przystosowania do przewlekłych chorób somatycznych, w tym zastosowaniem interwencji terapeutycznej w odniesieniu do tej grupy chorych. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka wielu prac z tego zakresu. 

14:10Zakończenie konferencji.

 

Zapraszamy!

Kontakt w sprawie konferencji

Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00

12