Program Rozwoju Osobistego

Miło nam poinformować, że czekając na nowe przepisy w temacie szklenia w dziedzinie uzależnień w ramach specjalizacji  Fundacja uruchomiła szkolenie – Program rozwoju osobistego – przygotowanie do zawodu terapeuty uzależnień oraz dla osób które myślą o pomaganiu osobą uzależnionym. Szkolenie rozpoczynamy w styczniu 2023r.


Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Informujemy, że w dniu 02 czerwca 2021 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przyznało Fundacji Vis Salutis akredytację szkolenia w dziedzinie uzależnień – Studium Terapii Uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Akredytacja jest zgodna z konkursem ogłoszonym przez Dyrektora KBPN w dniu 24 marca 2021 roku na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Fundacja otrzymała akredytację na jedną edycje szkolenia. Rekrutacja jest w trakcie.


Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2020 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przyznało Fundacji Vis Salutis akredytację szkolenia w dziedzinie uzależnień – Studium Terapii Uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Akredytacja jest zgodna z konkursem ogłoszonym przez Dyrektora KBPN w dniu 30 stycznia 2020 roku na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Fundacja otrzymała akredytację na dwie edycje szkolenia. Nabór został zakończony.


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dnia 29 października 2015 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała akredytację dla Studium Terapii Uzależnień Vis Salutis. Nasze Studium znajduje się na liście akredytowanych szkoleń PARPA. Studium Terapii Uzależnień jest pierwszym etapem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania, terapii uzależnienia i współuzależnienia. Nabór został zakończony.


Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Fundacja Vis Salutis jest wpisana do Rejestr Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00140/2015, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.


Kontakt do Studium


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00