Warsztaty

Oferta

Od września 2019 roku grupa specjalistów z Fundacji (psychologów, pedagogów, terapeutów, trenerów) w oparciu także o autorskie scenariusze prowadzi warsztaty dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli, dotyczące uzależnień, kompetencji miękkich i kluczowych, emocji i agresji, stresu, procesów poznawczych i technik uczenia się, pornografii. W 2019 roku Fundacja zaczęła także organizować specjalistyczne szkolenia skierowane do osób które zajmują się zdrowiem psychicznym i somatycznym.

Cel warsztatów

Propozycja prowadzenia szkoleń i warsztatów w placówkach powstała z uwagi na doświadczenia naszych specjalistów pracujących na co dzień w przedszkolach i szkołach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Organizując warsztaty, wykorzystujemy nasze doświadczenia, praktykę i wiedzę do pracy i działań prewencyjnych oraz minimalizacji szkód społecznych. Na każdy warsztat opracowujemy autorskie materiały, ułatwiające np. jak dbać o rozwój emocjonalny dziecka, jak radzić sobie z emocjami, jak radzić sobie z agresją u dzieci, jak poradzić sobie ze stresem, w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci, jak efektywnie chronić dzieci w Sieci. Wszystkie warsztaty przygotowane zostały w odniesieniu do poszczególnych etapów rozwoju dziecka. Scenariusze zajęć i pomoce dydaktyczne tworzymy w oparciu o aktualne badania naukowe.

Organizacja warsztatów

  • Do współpracy zapraszamy jednostki publiczne oraz prywatne.
  • Dojeżdżamy do placówek, także w godzinach po południowych i wieczornych.
  • Warsztaty prowadzą pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, posiadający wykształcenie i parokierunkowe doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym terapeutyczne.
  • Uczestnicy warsztatów otrzymują materiały z konkretnymi informacjami i wskazówkami, które mogą wykorzystywać w codziennej pracy.
  • Istnieje możliwość bezpłatnego przygotowania scenariusza warsztatu, zgodnego z aktualnym zapotrzebowaniem oraz z zamówioną tematyką w zakresie.
  • Zawsze przed realizacją warsztatów kontaktują się z daną placówką koordynatorki: mgr Magdalena Jęczmień lub mgr Patrycja Król, aby zapytać o potrzeby, o dokładne występowanie zjawiska/zjawisk, o zadania, które zostały już przez daną placówkę podjęte etc. Pozwala to optymalnie zaprojektować program warsztatów.

Kontakt

Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

12